Το Website σχεδάστηκε και δημοσιεύτηκε από:

SQLI
Ανώνυμη εταιρία με κεφάλαιο €3 691 180
Καταγεγραμμένη στο Paris RCS με τον αριθμό 353 861 909
Με κεντρικά γραφεία στο 166 rue Jules Guesde – 92300 Lavallois-Perret - FRANCE
Τηλ.: +33 (0)1.85.64.20.20

Website φιλογενείται από:
Claranet
SAS με κεφάλαιο €5 332 300
Κατεγεγραμμένο στο Paris RCS με τον αριθμό 419 632 286
Με κεντρικά γραφεία στο 32 Rue Breguet – 75011 Paris - FRANCE
Τηλ.: +33 (0)1.44.78.63.65


LABORATOIRE BIODERMA
Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται σε αυτό το site είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα από την εταιρεία LABORATOIRE BIODERMA. Καμία άδεια ή δικαίωμα χρήσης θα πρέπει να χορηγηθεί για οποιαδήποτε από τις παραπάνω μάρκες ή λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, η οποία δεν μπορεί ως εκ τούτου να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από τον ιδιοκτήτη. 
 
Δικαιώματα / Copyright
 

    Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που εμφανίζονται σε αυτό το site είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα από την εταιρεία NAOS. Καμία άδεια ή δικαίωμα χρήσης δεν χορηγείται για οποιαδήποτε από τις συμπεριλαμβανόμενες μάρκες ή λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και δεν μπορεί ως εκ τούτου να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από τον ιδιοκτήτη.
    Η αναπαραγωγή οποιουδήποτε από τα περιεχόμενα που δημοσιεύονται σε αυτό το site προορίζεται  μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και αποκλειστικά  για ιδιωτική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση αναπαραγωγής και κυρίως χρήσης για εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται ρητά, εκτός κι αν παρέχεται προηγούμενη γραπτή άδεια από την εταιρεία LABORATOIRE BIODERMA.
    Η εταιρεία LABORATOIRE BIODERMA διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει νομίμως οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης και πιθανής ποινικής δίωξης. 

 
Υπευθυνότητα
 

    Όλες οι προσβάσιμες πληροφορίες μέσω αυτού του site παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η LABORATOIRE BIODERMA δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη χρήση της, την τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν βλάβη ή ιούς που μπορεί να προσβάλλουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή του χρήστη ή οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία.
    Η εταιρεία LABORATOIRE BIODERMA δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή παραλείψεις που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Οι φωτογραφίες των προϊόντων BIODERMA που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι μη δεσμευτικές. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στον δικτυακό τόπο. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών αυτών.
    Η εταιρεία LABORATOIRE BIODERMA δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, είτε άμεση είτε έμμεση και ανεξάρτητα από τα αίτια, την καταγωγή, τη φύση ή τις συνέπειες, που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση από οποιοδήποτε πρόσωπο στην ιστοσελίδα ή από την αδυναμία από οποιοδήποτε πρόσωπο με πρόσβαση στην ιστοσελίδα , ή η χρήση του δικτυακού τόπου ή / και την αξιοπιστία εκχωρηθεί σε κάθε πληροφορία που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τον τελευταίο.
    Ο χρήστης συμφωνεί να μην μεταδίδει πληροφορίες μέσω αυτής της ιστοσελίδας, που θα μπορούσαν να προκαλέσει την αστική ή ποινική ευθύνη και ως εκ τούτου συμφωνεί να μην αποκαλύψει παράνομες πληροφορίες, πληροφορίες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη δημόσια τάξη ή δυσφημιστικές πληροφορίες μέσω αυτής της ιστοσελίδας.
    Η LABORATOIRE BIODERMA δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω στις εξωτερικές τοποθεσίες που συνδέονται με την παρούσα ιστοσελίδα και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενό τους. Αυτές οι συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παρότρυνση επίσκεψης της LABORATOIRE BIODERMA σε αυτές τις σελίδες, οι οποίες υπόκεινται στους δικούς τους όρους πολιτικής χρήσης. Επιπλέον, κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν είναι εξουσιοδοτημένο να δημιουργήσει ένα σύνδεσμο που οδηγεί στην περιοχή, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της LABORATOIRE BIODERMA.

 
Προστασία Δεδομένων
 

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου της γαλλικής αρχής προστασίας δεδομένων νο. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 και νο. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, όλοι οι χρήστες που έχουν αφήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους ή άλλα προσωπικά δεδομένα σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, προσθήκης ή διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, αποστέλλοντας αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση: 


LABORATOIRE BIODERMA, Ποσειδώνος 23, Μεταμόρφωση, Αθήνα  ή να μας στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας. 

    Η εταιρεία LABORATOIRE BIODERMA διατηρεί το δικαίωμα, για οποιοδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει,  ακυρώσει, αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβαση, εν όλω ή εν μέρει στο χώρο της ιστοσελίδας χωρίς προειδοποίηση και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πιθανές συνέπειες αυτών των τροποποιήσεων.
    ​Αυτές οι νομικές ανακοινώσεις υπόκεινται στο γαλλικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά θα πρέπει να παραπεμφθούν στα αρμόδια δικαστήρια της Λυών (Γαλλία).

 

Για παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας σχετικά με την ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε bioderma.greece@gr.naos.com

 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

NAOS

355 rue Pierre Simon Laplace , 13290 Aix-en-Provence FRANCE

 

JEAN NOEL THOREL INSTITUTION

1 chemin des Frères Gris , 13080 Luynes France

 

Κατηγορία εισφοράς (category of their contributions): κεφαλαιακή εισφορά (capital contributions)

Εταιρική επωνυμία (Corporate name): NAOS SKIN CARE GREECE IKE 

Εταιρικό κεφάλαιο (Corporate capital): 50 000 euros.  Σύνολο εγγυημένων συνεισφορών του άρθρου 79 του νόμου 4072/2012 (Τotal amount of guarantee contributions of article 79 of Law 4072/2012): 0

Αριθμός εγγραφής Γ.Ε.Μ.Η. (company registration number G.E.MI.: 144780901000)

Διεύθυνση εταιρίας (company's registered address): Ποσειδώνος 23 & Δαβάκη , Μεταμόρφωση, 14451 Αττική,  Ελλάδα. (23 Posidonos & S. Davaki street, Metamorfosi, 14451 ATTICA, GREECE).